Обадете ни се:

phone

+359895 515 075

email:

phone

office@hydroconstructions.bg

ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ ООД - Производство и изграждане на водоснабдителни и канализационни съоръжения и системи.

В продуктовия асортимент са включени изделия като: полипропиленови и полиетиленови тръби и шахти. При производството се спазват всички нормативни изисквания за качество и контрол. Фирмата притежава протоколи за изпитване съгласно БДС EN 13598-2:2009 и БТО № 33-01/2013, издадени от Научно-изследователски институт по строителни материали и сертификация по EN ISO 9001:2008.