Обадете ни се:

phone

+359895 515 075

email:

phone

office@hydroconstructions.bg

За нас

Фирма ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ ООД е дружество специализирано в областта на производство и изграждане на водоснабдителни и канализационни съоръжения и системи. В продуктовия асортимент са включени изделия като:

  • ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ и ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ
  • ШАХТИ
  • PVC ТРЪБИ
  • КАНАЛИЗАЦИЯ Ø110 – Ø2000
  • ВОДА И ГАЗ Ø25 – Ø800
  • КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ
  • ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

Въпреки ранния старт на фирмата, ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ наследява дългогодишния опит на инженерния екип на фирма НЮ ПЛАСТ. Качеството на произведените продукти е гарантирано и доказано в дългогодишната практика на служителите.

ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ ООД притежава добре развита производствена база в гр. София, в която работи обучен и опитен екип от специалисти и работници. При производството се спазват всички нормативни изисквания за качество и контрол. Фирмата притежава протоколи за изпитване съгласно БДС EN 13598-2:2009 и БТО № 33-01/2013, издадени от Научно-изследователски институт по строителни материали.

Капацитета на работа на дружеството позволява изпълнението на големи обеми поръчки, които могат да бъдат изпълнени в кратки срокове. В производството на тази специфична материя често прилагаме иновативни подходи, които спестяват на клиентите допълнителни разходи.