Обадете ни се:

phone

+359895 515 075

email:

phone

office@hydroconstructions.bg

Изграждане на тръбни водостоци

Изграждане на тръбни водостоци

СЪВРЕМЕНИ ПОДХОДИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНИ ВОДОСТОЦИ

Производството и полагането на тръбни водостоци, особено в настоящите икономически условия, предполага създаване на гъвкави решения. Използването на спирално навити полиетиленови тръби е една добра и изгодна алтeрнатива в изграждането на пътни водостоци.

Спирално навитите тръби при изграждането на тръбни водостоци превъзхождат в значителна степен всички други видове тръби. Различни аспекти – технология на производство, технически показатели, механични и физико-химични свойства. И имат предимства в: начин на монтаж, диапазон на приложение и продължителност на експлоатация.

ПРЕДИМСТВА

Те показват своето превъзходство и приложимост в подземните системи в няколно направления:

  • Добрите механични качества на изходния материал, в сравнение с бетонните тръби (0.008 срещу 0.014 – 0.016), прави възможна изработката на спираловидно навити тръби със същата якост, но много по-малък разход на материал и по-малък диаметър. Лекотата на продуктите улеснява транспортирането и намалява разходите за него.
  • Технологични качества – спиралнонавитите тръби могат да се произвоеждат в размери до 12 метра поради тяхното по-леко тегло. Това би позволило да се транспортират повече количества и същевременно с по-лесен монтаж. Използването на бетоновите, които се произвеждат в размери по 2 метра, създават затруднения в монтажа. Това е предпоставка за по-ниско качество на изолация между отделните елементи.
  • Висока водоплътност и гаранция за добра хидроизолация, което се дължи на химическия начин на съединяване на тръбите. Връзката между всяка тръба се осъществява посредством термосвиваема лента и резба, което прави надеждна изолацията от външи условия.
  • Монтаж и използване на допълинтелни спомагателни материали – при използването на спирално навити тръби изграждането на основа от бетон не е задължително условие. Възможно е полагането единствено на подложка от дребен чакъл и пясък, уплатнена до коеф. на уплътняване 0,98.
  • Икономичност – по-ниската себестойност на изделията, както и изключително лесния им монтаж и поддръжка, води до спестяване на разходи и време както за изпълнителя, така и за инвеститора.
  • Транспорт – малко собствено тегло на отделните модули и издръжливост на атмосферни влияния, лесни са за транспорт и складиране.

Когато геоложките условия изискват добра водоплътност на цялата канализационна система, както и кратки срокове на изпълнение на стоителството, е необходимо да се използват полиетиленовите тръби, които са по-надеждни от стоманобетоновите.

Лесният и бърз монтаж, качеството на цялото съоръжение, дългата му гаранция и добрата му водоплътност правят това изделие предпочитан и изгоден аналог на стоманобетоновите технологии.