Обадете ни се:

phone

+359895 515 075

email:

phone

office@hydroconstructions.bg

Каломаслоуловител

Каломаслоуловител

ПРИЛОЖЕНИЕ

Каломаслоуловител (сепаратор) тип ХС се използва за пречистване на дъждовна и отпадъчна вода, замърсена с петролни продукти и/или мазнини.

ОПИСАНИЕ

Съоръжението е изработено от полиетилен HDPE (спирално навити полиетиленови тръби и екструдирани плочи, заварени с ръчен екструдер) и е с кръгла форма. Разделено е с преградни стени на 2 отделни секции – утаител, секция за утаяване на твърди частици и секция за улавяне на мазнини. Каломаслоуловителя е снабден с 2 люка за мониторинг и обслужване.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Отпадъчната вода се влива в утаителя, където твърдите частици като пясък, глина, малки камъчета се утаяват и отлагат на дъното, а във втората секция леките и лесноотделими петролни продукти остават на повърхността.

МОНТАЖ

Съоръжение е проектирано и изработено за монтаж в земята (проектни предпоставки съгласно БДС EN 1610).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И СХЕМИ

Каломаслоуловител тип ХС е произведен съгласно изискванията на стандарта БДС EN 858-1:2003.

Характеристика Показател Метод за

изпитване/изчисление/определяне

Индекс на стопилка 0,58 g/10min БДС EN ISO 1133-1:2012
Якост на удар 0% ISO 9854-1:1994
Плътност 0,95 kg/m3 БДС EN ISO 1183-1:2013
Пряко атмосферно стареене и експониране зад прозрачно стъкло Изпитването продължава БДС EN ISO 877-2:2013

ПОДДРЪЖКА

Поддръжката се базира на визуален контрол на количеството отделени петролни продукти и седименти (утайка). Утайката и петролните продукти, натрупани в съоръжението се изпомпват и почистват само от лицензирана фирма.

ПРЕДИМСТВА

  •  лесен монтаж
  •  стабилна конструкция
  •  изработено от некорозиращи материали
  •  минимални изисквания за поддръжка и обслужване

Каломаслоуловителят – защитник на природата

Има много човешки дейности, при които неименуемо се отделят вещества, които замърсяват околната среда. Сред тези субстанции спадат и петролът и производните от него продукти. Въпреки че те са много полезни за развитието на човечеството, замърсяването на околната среда с тях може да доведе до по-сериозни екологични проблеми.

Има много сфери на работа, където се използват петролни продукти. Почти е невъзможно ограничаването на изтичането на петрол във водните басейни, реки и други източници на вода. Предотвратяването на разпространението на замърсявания в околната среда е сред ключовите приоритети на всички големи фирми и компании. Отделянето на различни вещества, които могат да замърсят околната среда е неизбежно. Затова имаме нужда от модерна и ефективна система за пречистване на води, примесени с петролни продукти, която да предпази не само нас, но и околната среда. Именно затова ние Ви предлагаме каломаслоуловителите.

Какво представлява каломаслоуловителят?

Каломаслоуловителите са цилиндрични резервоари, които са изработени от полиетилен с висока плътност HDPE. Те са специално проектирани за да пречистват дъждовни и отпадъчни води от различни замърсяващи агенти. Каломаслоуловителите активно пречистват вода или други течности, замърсени най-често с петролни продукти и/или мазнини, както и от твърди частици. Твърдите частици могат да бъдат всякакви материали, примесени с дъждовната или отпадъчна вода. Най-често каломаслоуловителите се използват за пясък, прах, кал и други.

Каломаслоуловителите са изключително функционално решение на проблема със замърсените води. Те са важна част при изграждането на канализационна система, която има досег с подобни замърсени води. Наличието на петролни продукти или мазнини във флуидите могат да образуват леснозапалима и дори взривоопасна среда, която се превръща в потенциална опасност. Именно затова каломаслоуловителите се използват не само за пречистване на дъждовни води, но и за индустриални цели. Каломаслоуловителите са особено важна част от канализационната система, която се изгражда не само при фабрики и заводи, но и при автомивки, автокъщи и автосервизи, бензиностанции, паркинги, автосервизи, складове за нефтопродукти, работилници, промишлени производства и много други, където има възможност от замърсяване на води с петролни продукти или масла.

Ако не бъдат пречистени с каломаслоуловители, замърсените води, с масла и петролни продукти, могат лесно да бъдат абсорбирани в почвата, което от своя страна да доведе до замърсяването ѝ. Поради по-ниското си тегло и плътност, мазнините ще образуват тънък слой над почвата, който ще пречи на нормалния живот на флората. Освен това, петролните продукти са силно токсични и могат да доведат до много по-сериозни екологични проблеми.

Именно затова производството има нужда от каломаслоуловителите – пластмасови сепаратори, които помагат за пречистването на замърсените води, както и събирането на петролните продукти и маслата. След като бъдат извлечени от водата, петролните продукти могат да преминат през одобрените процедури за рециклиране и унищожение.

Каломаслоуловителите предпазват големите водни басейни, като пречистват замърсените води още преди да са достигнали до тях. Водите, примесени с петролни продукти или мазнини, могат да доведат до замърсяване на реки и големи водоеми. Именно затова каломаслоуловителите са важна част при изграждането на канализационните системи, която да гарантира сигурност и предпазва околната среда. Най-често каломаслоуловителите са първата стъпка при изграждането на система за пречистване на отходни води. Въпреки това, в някои случаи, каломаслоуловителите могат да бъдат използвани и като край на тръбата, точно преди отвеждането на водите към съответния басейн или пречиствателна станция.

Видове каломаслоуловители

Съществуват много видове каломаслоуловители. Всеки един от тях притежава различен капацитет и може да се използва в различни индустрии и производства. Най-често тези изделия се използват в канализационната система на нефтопреработвателни заводи, нефтохимически и химически заводи, инсталации за преработка на природен газ и други промишлени източници на води, замърсени с петролни продукти.

Класове каломаслоуловители

В зависимост от източника, в който ще бъдат заустени отпадните води, каломаслоуловителите се делят на 2 класа – клас I и клас II. Клас I се характеризира с висок процент на почистване. Количеството масла и петролни продукти, което може да бъде пропуснато в края на процеса е по-малко от 1% на литър. Изключително високата степен на пречистване на водата е достатъчна, за да може каломаслоуловителят от клас I да бъде заустен в отворен воден източник в природата, като например река, дере, езеро и т.н. Към каломаслоуловителите от клас I може да бъде монтиран и байпас. Това е система, която предпазва каломаслоуловителя от задръстване при проливни валежи. При каломаслоуловителите с монтиран байпас, по-голяма част от превишаващите обема води преминават директно през байпаса към изхода на каломаслоуловителя. Идеята на байпа са е, че при него петролните продукти биха се уловили в началото на валежите, но при прекалено голямо количество, дебита във входната тръба се повишава, достига до тръбата за байпаса и се излива към изхода на каломаслоуловителя.

Клас II се характеризира с по-нисък процент на почистване и по-голямо число на остатъчни петролни продукти или мазнини във води, вече преминали през каломаслоуловителя. Ако при клас I количеството остатъчно замърсяване се свеждаше до 5 mg/l, то при каломаслоуловителите от клас II след филтрирането във водата може да има до 100 mg/l замърсяващи агенти. При този тип каломаслоуловители няма филтър, който да пречиства водата и той може да бъде заустен само към изградена канализационна система.

Материали, от които се произвеждат каломаслоуловители

Освен сферата, в която се използват, както и количеството на остатъчни замърсявания във водите, каломаслоуловителите могат да се различават и по това, от какъв материал са изработени. На пазара можете да намерите каломаслоуловители, изработени от бетон, полиетилен с висока плътност, стомана, стоманобетон, чугун и други материали.

Каломаслоуловителите от бетон и стоманобетон най-често са големи, монолитни конструкции, които се използват за вкопаване в земята. Те често имат висок капацитет на съхранение, както и лесен достъп за ревизия и почистване. Недостатъкът при бетонните каломаслоуловители е голямото тегло и обем, което от своя страна води до по-трудно транспортиране и увеличаване на разходите.

Каломаслоуловителите, изработени от полиетилен PE, гарантират същите резултати, на много по-ниска цена от бетонните и металните изделия. Този материал гарантира перфектни резултати и има редица преимущества пред металните и бетонните си конкуренти. Именно затова при нас можете да откриете висококачествени каломаслоуловители, изработени от полиетилен PE.

Нашите каломаслоуловители

Каломаслоуловител 2

Каломаслоуловител – дълъг експлоатазционен живот

В продуктовата гама на Хидросъоръжения може да откриете каломаслоуловители, които се използват за пречистване на дъждовна и отпадъчна вода, замърсена с петролни продукти и/или мазнини. Нашите изделия са изработени от висококачествен полиетилен PE с висока плътност, който гарантира отлично представяне. Каломаслоуловителите, изработени от полиетилен, притежават всички основни качества и свойства на материала и могат да ви гарантират дълъг експлоатационен живот, както и ефективни резултати.

Голяма част от изделията, които предлагаме, са изработени от 2 от най-качествените полимери на пластмасата – полиетилен PE и полипропилен PP. Полиетиленът все по-често е водещ избор при изграждането на канализационни системи. Полиетиленът с висока плътност HDPE е полимер на пластмасата, който осигурява здравина, якост и перфектни резултати. Все по-често в изграждането на канализационни системи полиетиленът е водещ избор. Това важи не само за тръбите, шахтите и резервоарите, но и за каломаслоуловителите.

Но защо да изберем полиетиленови каломаслоуловители?

Полиетиленовите каломаслоуловители са по-леки от традиционните решения от бетон или метал, което Ви позволява по-лесно транспортиране, както и монтаж. Освен това, полиетиленът е материал, който може да издържа на различни разграждащи агенти. За разлика от металните каломаслоуловители, полиетиленовите не са податливи на корозия и имат много по-продължителен експлоатационен живот.

Полиетиленовите каломаслоуловители изискват много по-малко средства и време за поддръжка, за разлика от традиционните модели. Освен това материалът позволява създаване на уникални конструкции. От полиетилен може да бъде създаден перфектният каломаслоуловител за Вашите нужди, който да ви помогне в успешното изграждане на канализационната Ви система. Всички каломаслоуловители, които можете да намерите в продуктовата гама на Хидросъоръжения са проектирани и изработени съобразно стандартите за качество и за монтаж в земята.

Устройство на нашите каломаслоуловители

Каломаслоуловиятелят представлява съоръжение, изработено от спирално навити полиетиленови тръби и екструдирани плочи, заварени с ръчен екструдер. Каломаслоуловителите, които можете да намерите в продуктовата гама на Хидросъоръжения са с кръгла форма. Всеки каломаслоуловител е разделен е с преградни стени на 2 отделни секции – утаител, секция за утаяване на твърди частици и секция за улавяне на мазнини. Освен това каломаслоуловителят е снабден с 2 люка за мониторинг и обслужване.

Каломаслоуловител 3

Каломаслоуловител – функционално решение

Начин на работа на каломаслоуловителите

След като отходната вода навлезе от тръбопроводната система в каломаслоуловителят, там твърдите частици, като пясък, глина, малки камъчета започват да се утаяват на дъното. След това, водата навлиза във второто отделение, където по-леките и лесноотделими петролни продукти остават на повърхността. Обикновено по-големите капки плуват на повърхността, а по-малките капки са в течността. По време на втория етап от филтрирането малките капки се събират в по-големи, който изплуват на повърхността на водата и образуват тънък, мазен филм. По този начин натрупаните петролни продукти в каломаслоуловителя могат да бъдат премахнати лесно, а водата излиза пречистена от системата.

 

Съвети при избирането на подходящия каломаслоуловител

За да изберете най-подходящия каломаслоуловител за Вашия проект, трябва да вземете под внимание няколко фактора. Първо, каломаслоуловителят трябва да бъде съобразен с дебита на водата, която ще преминава през него. След като той е установен, трябва да се вземе под внимание типът и размерът на мястото, където отходните води ще се събират, степента на утаяване в района, както и плътността на отделните вещества.

Размери на нашите каломаслоуловители

В продуктовата гама на Хидросъоръжения можете да намерите каломаслоуловителите, които да отговарят на Вашите нужди. Ние можем да предложим изработване на каломаслоуловител по зададени от Вас параметри, съгласно проектните изисквания на Вашето строителство. При нас можете да изберете изделие, което да допълва най-добре Вашата система и да гарантира устойчивост и продължителен експлоатационен живот. Всички каломаслоуловители, които Ви предлагаме, са изработени от висококачествени продукти, одобрени по български и международни стандарти за качество.

Каломаслоуловители с байпас

Също така, можем да Ви предложим и каломаслоуловители с байпас. В зависимост от степента на натоварване и Вашите нужди, каломаслоуловителят с байпас може да Ви даде нужната сигурност за изграждането на надеждна и качествена канализационна система.

Поддръжка на каломаслоуловителите

Поддръжката се базира на визуален контрол на количеството отделени петролни продукти и твърди седименти (утайка). След преминаването на определен праг на натрупване, съдържанието на каломаслоуловителят трябва да бъде изпомпано и отстранено. Утайката и петролните продукти, натрупани в съоръжението се изпомпват и почистват само от оторизирани фирми. Редовното почистване и поддържане на каломаслоуловителя Ви гарантира дълъг и безавариен живот на изделията.

Защо трябва да изберете каломаслоуловителите на Хидросъоръжения?

Каломаслоуловителите, които можете да намерите в нашата продуктова гама, ще ви помогнат за изграждането на ефективна и издръжлива канализационна система. По-леките полиетиленови изделия Ви позволяват по-лесно транспортиране и монтаж. Освен това ще Ви гарантират сигурност и стабилност на конструкцията. Полиетиленовите каломаслоуловители са издръжливи на различни киселини и основи и не са податливи на корозия. Каломаслоуловителите, които можете да намерите в нашата продуктова гама са изключително лесни за монтаж и употреба и изискват минимални изисквания за поддръжка и обслужване.

Свържете се с нас за да Ви помогнем в избирането на идеалния каломаслоуловител за Вашите нужди!

Каломаслоуловителят – защитник на природата
Какво представлява каломаслоуловителят?
Видове каломаслоуловители
Класове каломаслоуловители
Материали, от които се произвеждат каломаслоуловители
Нашите каломаслоуловители
Но защо да изберем полиетиленови каломаслоуловители?
Устройство на нашите каломаслоуловители
Начин на работа на каломаслоуловителите
Съвети при избирането на подходящия каломаслоуловител
Размери на нашите каломаслоуловители
Каломаслоуловители с байпас
Поддръжка на каломаслоуловителите
Защо трябва да изберете каломаслоуловителите на Хидросъоръжения?