Обадете ни се:

phone

+359895 515 075

email:

phone

office@hydroconstructions.bg

ПЕ и ПП спирални тръби и фитинги

ПЕ и ПП спирални тръби и фитинги

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ СПИРАЛНИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ БДС EN 13 476, БТО 33-01/2013

Спиралната тръба е със структура от правоъгълен ПЕ и ПП профил (БДС EN 13 476, БТО 33-01/2013), който се намотава спираловидно върху барабан със специфичен диаметър.

Спиралната тръба притежава всички технически предимства на еквивалентните полиетиленови и полипропиленови тръби с плътни стени, като постига значителна икономия по отношение на теглото, допълнена с много по лесен монтаж и повишена ефикасност.

Приложение:

 • Канализационни колектори
 • Канализация
 • Индустриални системи
 • Строителство на пътища и железопътни линии
 • Резервоари и цистерни
 • Ревизионни шахти и др.

Размери, мм

Вътрешен диаметър ID Номинален диаметър DN
700 700
800 800
900 900
1000 1000
1100 1100
1200 1200
1300 1300
1400 1400
1500 1500
1600 1600
1800 1800
2000 2000

Коравина на тръбите

Коравината на тръбите SN e един от главните параметри при проектирането на гравитационните тръбопроводи. Дименсията е в kN/m2 и е показател за устойчивост на тръбите спрямо външни натоварвания (например земната маса).

ISO 9969 DIN 16 961
2 16
4 32
6 48
8 64

Свързване:

 • Винтово съединение
 • Винтово съединение и ПЕ защитна лента
 • Заварка с ръчен екструдер
 • Електрофузионна свръзка
 • Метална свръзка с вътрешен уплътняващ слой
 • Челно заваряване

Тръбите, които са с резби в двата края могат да се навиват с помощта на колани. При нужда може да се използува кран, като за съосност тръбите да се поставят на ролки или нивелиращи подложки.

Hdpe_pipe_installation

Проектните предпоставки съгласно БДС EN 1610 се повлияват при изменение на:

 • Широчината на траншеята, спрямо широчината по проект
 • Дълбочината на траншеята, спрямо дълбочината по проект
 • Крепежната система на траншеята и ефекта от отстраняването и
 • Степента на пресоване на запълването
 • Степента на пресоване на основното запълване
 • Тръбната опора и състоянието на дъното на траншеята
 • Трафика над конструкцията – временни натоварвания
 • Типа на почвата и нейните параметри (например – подпочвени пластове, стени на траншеята, запълване)
 • Формата на траншеята (например етажни траншеи, траншея с наклонени стени)
 • Състоянието на земята и почвата (например замразяване и размразяване, дъжд, сняг, наводнение)
 • Водното ниво на земята
 • Допълните тръбопроводи в същата траншея.

Забележка: Списъкът не е изчерпателен.