Обадете ни се:

phone

+359895 515 075

email:

phone

office@hydroconstructions.bg

Пречиствателни станции

Пречиствателни станции

Пречиствателни станции – идеалното решение за Вашия дом!

Предпазването на природата от различни замърсители е ключов приоритет за всички хора на Земята. Често нещата, които най-много вредят на планетата са продукт на човешката дейност, технологичното развитие и даже ежедневни дейности. С еволюцията на технологиите и продуктите, хората все по-силно търсят и създават решения, които могат да гарантират опазване на околната среда. Сред тези изобретения спадат и изделията, които ни помагат да пречистваме и защитаваме водата – пречиствателните станции.

Често, в следствие на употребата на вода след човешка дейност, тя бива замърсена. Човечеството е изобретило редица идеи и решения как да пречиства водата от замърсяване. Сред тях спадат пречиствателните станции. Но те се делят на два големи вида. Единият вид пречиствателни станции са промишлени съоръжения, които се използват за пречистване на различни видове вода. Този вид пречиствателни станции могат да филтрират не само питейна вода, но и да обработват отпадни битови септични или индустриални води, които често са продукт от дейността на големите населени места. Използването на този вид пречиствателни станции е изключително важно за възстановяването на екологичното равновесие, опазване на природните ресурси и околната среда в гъсто населените градове и области, както и в големи промишлени предприятия.

Но освен големите пречиствателни станции за отходни води, на пазара можете да намерите и пластмасови изделия, създадени за канализацията за Вашия дом. Изграждането на собствена къща и дом е едно от най-големите желания на повечето хора, но често то се оказва по-трудно от очакваното. В редица случаи собствениците се сблъскват с условия, които се опитват да им попречат. И сред тях спада и изграждането на канализационна система. Често, имотите не са свързани към централната канализационна система, което изисква алтернативни решения. Собствениците са изправени пред 2 избора – прокопаване на септична яма или по-модерното и ефективно решение – изграждане на локална пречиствателна станция. Пречиствателните станции за дома са удобно решение за филтрирането на отпадните води, създадени по време на престоя Ви. Те са изключително добро решение, ако Вашата канализационна система не е свързана с централна такава, която да отвежда отходните Ви води към промишлена пречиствателна станция.

Какво представляват пречиствателните станции?

Пречиствателните станции са стандартен клас механично-биологично пречиствателно съоръжение за филтриране на битово-фекални и промишлени отпадъчни води. Те могат да бъдат използвани за еднофамилни къщи, малки предприятия, семейни хотели, къмпинги, мотели, крайпътни заведения, хижи, вилни комплекси и други. Това най-често са зони, отдалечени от централната канализационна система. Пречиствателните станции са ефективна алтернатива на попивните септични ями.

Попивни септични ями срещу пречиствателните станции

Попивните септични ями са били най-честият избор преди широкото разпространение на пречиствателните станции за изграждане на локална канализация за еднофамилни къщи или за различни обекти, към които са прилагани различни изисквания за изхърлянето на отпадните им води. Това са различни обекти като кланици, сервизи за машини и автомобили и други.

Един от основните недостатъци на попивните септични ями е, че тя не е съоръжение за окончателно пречистване на водите. Тя може да усвоява до 90 процента от веществата в отходните води. Въпреки че водата, която излиза от септичните ями е бистра, за да бъде напълно пречистена тя трябва да премине през допълнителна обработка и биологично пречистване.

Предимство на пречиствателните станции

При пречиствателните станции този проблем е разрешен. При тях водата се филтрира напълно и може да бъде използвана повторно. В зависимост от Вашия проект, както и от начина на заустване, водата от пречиствателните станции може да бъде използвана за поливни системи.

При попивните септични ями проблемите най-често се проявяват зимата. Тогава заради ниските температури, земята често замръзва, а флората заспива. Това от своя страна означава, че няма къде да се пропие отходната вода. Именно заради това пречистването на отходните води по този начин може да доведе до замърсяване на околната среда и подпочвените и повърхностни води. Тези проблеми могат да бъдат ефективно решени с монтирането на пречиствателни станции.

Съвременна пречиствателна станция, превозване от микобус.

Съвременни пречиствателни станции от ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ

Пречиствателни станции

Недостатъчната ефективност на попивните септични ями изисква нови решения. Различни алтернативни методи са познати на хората. Сред тях е и методът за изпаряване на водата от биологичните отпадни води, като остатъчните вещества се преработват за компост. След обработката, компостът често се използва за наторяване на различни растения и култури. Но този метод не винаги предлага оптималните условия за работа. Именно затова, ние Ви предлагаме пречиствателните станции.

Предимства на пречиствателните станции

При пречиствателните станции, проблемите на попивните ями са ефективно разрешени. Те осигуряват висока ефективност при почистването на отпадни води, като предлагат и редица други икономически изгоди. Пречиствателните станции са леки и лесни за монтаж, изработени от издръжливи материали, които гарантират безпроблемна експлоатация и изключително ниски разходи за поддръжка и почистване.

Освен това пречиствателните станции позволяват монтиране близо до източника на замърсяване, което от своя страна може да Ви спести допълнителните разходи от изграждане на канализационна мрежа, както и от допълнителна строителна и монтажна дейност. Най-често пречиствателните станции се използват за биологични отпадъчни води, но има и такива съоръжения, които могат да бъдат използвани и за индустриални цели. Средствата, които ще вложите в изграждането на пречиствателна станция се изплащат в много кратък период спрямо нормалните разходи за изграждане на септична или изгребна яма. Към тези разходи се включва и ежемесечният ангажимент да Ви посещава септичен камион, който да почиства ямата.

Допълнителни икономии с пречиствателните станции

Пречиствателните станции са изключително икономични. Освен това, материалът, от който са изработени, позволява работа във всякакви условия. Оптималният температурен диапазон, в който полиетиленът се представя с пълните си качества е от -20 до +90 градуса. Ниският температурен праг гарантира, че пречиствателните станции няма да променят качество на извършваната работа заради минусови температури.

Лесен монтаж

Освен това, пластмасовите пречиствателни станции не изискват толкова голяма предварителна подготовка. Ако решите да полагате пречиствателните станции в земята, съоръженията, изработени от полиетилен, не изискват голяма работна площадка , както и толкова усилия и работа, като при изграждането на попивна септична яма. В зависимост от Вашите нужди и изискванията на проекта, пречиствателните станции могат да бъдат заустени както в естествен воден източник, така и към попивателен кладенец или вече съществуваща септична яма.

Устройство на пречиствателните станции

Пречиствателните станции се състоят от тяло (резервоар), в което се влагат съоръжения (помпи) за пречистване. В продуктовата гама на Хидросъоръжения може да намерите самото тяло на пречиствателните станции. В зависимост от изискванията на Вашия строеж и сграда, ние можем да Ви предложим най-доброто решение за резервоар. За изграждането на напълно функционираща пречиствателна станция, екипът на Хидросъоръжения може да Ви помогне, като Ви запознае с нашите партньори. Ние можем да предоставим контакти на оторизирани фирми и доставчици, които произвеждат и доставят помпите за пречиствателните станции.

Полиетиленови пречиствателни станции

В продуктовата гама на Хидросъоръжения може да намерите различни видове резервоари за пречиствателни станции, изработени от полиетилен с висока плътност HDPE. Полиетиленът е полимер на пластмасата, който е широко разпространен в изграждането на издръжлива и надеждна канализационна система. Именно затова ние изработваме нашите пречиствателни станции от полиетилен. В продуктовата гама на Хидросъоръжения може да намерите различни изделия, изработени от полиетилен с висока плътност HDPE, като канализационни тръби, шахти, каломаслоуловители, пречиствателни станции и други.

Полиетиленът е добър избор при произвеждането на пречиствателни станции заради множеството му качества. Той е издръжлив на различни разграждащи агенти, което е изключително важно при работата с битови и фекални отпадни води, поради множеството вещества, които могат да разрушат цялостта на резервоара.

Начин на функциониране на пречиствателните станции

Най-често пречиствателните станции действат на основа активността на микроорганизмите, които се намират и живеят в отпадъчните води. Именно те подпомагат за разграждането на органичните съставки и биологични отпадъци. Микроокранизмите са много добър приятел на пречиствателните станции, защото те активно могат да се справят с разлагането на химични вещества, като перилни препарати, почистващи агенти и други вещества, които често се срещат във всяко домакинство. Използването на надежден резервоар за пречиствателните станции е от изключително значение за оптимално представяне. Полиетиленовите резервоари, които можете да намерите в продуктовата гама на Хидросъоръжения, могат да ви гарантират перфектни резултати. Устойчивостта на полиетиленовите пречиствателни станции на различни киселини, основи и биологични разтворители предпазва активно вашата канализационна система и Ви гарантира продължителен експлоатационен живот.

За какво могат да бъдат използвани пречиствателните станции

Пречиствателните станции са предназначени за пречистване на отпадъчни води от вили, еднофамилни къщи, малки хотелски комплекси, къмпинги и населени места с малко жители, които не са свързани с централна канализационна система. Пречиствателните станции могат да работят с отпадъчни води от различни санитарни съоръжения, като бани, тоалетни, перални, съдомиялни машини и други, които могат да съдържат не само биологични отпадъци, но и различни химични елементи и препарати.

Нашите пречиствателни станции

Резервоарите за пречиствателни станции, които можете да намерите в продуктовата гама на Хидросъоръжения, са изработени от висококачествен полиетилен с висока плътност HDPE. Нашите резервоари могат да бъдат монтирани на всякакви терени и условия. Именно това качество ги прави идеалното решение за Вашият строеж и локална канализационна система. Съоръженията за пречиствателни станции се монтират на места, които не са свързани с централната канализационна мрежа, което от своя страна изисква пречистване на място.

Пречиствателни станции изработени специално за Вас!

Пречиствателните станции, произвеждани от Хидросъоръжения, са подходящи за подземен и надземен монтаж. Ние Ви предлагаме резервоари за пречиствателни станции, изработени специално за Вашия проект. Ние можем да изработим пречиствателни станции с различни параметри, които идеално да допълват канализационната система. В зависимост от условията на проекта, както и от терена, на който ще бъдат поставени, ние можем да произведен хоризонтални и вертикални пречиствателни станции. Механичното тяло е с кръгла форма, с различен диаметър и височина/дължина, проектирана от нуждите на обема на пречиствателната станция.

При нас може да изберете най-добрите пречиствателни станции! Свържете се с екипа на Хидросъоръжения, който ще Ви помогне за успешното реализиране на Вашия проект.

Пречиствателни станции – идеалното решение за Вашия дом!
Какво представляват пречиствателните станции?
Попивни септични ями срещу пречиствателните станции
Предимство на пречиствателните станции
Пречиствателни станции
Предимства на пречиствателните станции
Допълнителни икономии с пречиствателните станции
Лесен монтаж
Устройство на пречиствателните станции
Полиетиленови пречиствателни станции
Начин на функциониране на пречиствателните станции
За какво могат да бъдат използвани пречиствателните станции
Нашите пречиствателни станции
Пречиствателни станции изработени специално за Вас!