Обадете ни се:

phone

+359895 515 075

email:

phone

office@hydroconstructions.bg

РЕЗЕРВОАРИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН

РЕЗЕРВОАРИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН

РЕЗЕРВОАРИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН

Предлаганите от нас резервоари от полиетилен са с обеми от 500 до 50 000 литра и са предназначени за:
1. Резервоари за събиране на дъждовни води или съхранение на питейна вода за битови нужди. Тези резервоари се използват за захранване на домакинството с битова или питейна вода или осигуряване на вода за поливане.
2. Резервоари за събиране и съхраняване на септични отпадни води (изгребна яма).
3. Големи резервоари от полиетилен. Резервоари за големи количества вода за промишлени нужди, включително за противопожарен воден запас.
4. Резервоари за съхраняване на всякакви течности не агресивни към полиетилена включително и за промишлени нужди. В това число резервоари за киселини, основи и всякакви химикали в допустими  концентрации.
Резервоарите могат лесно да бъдат свързвани един за друг за постигане на по-големи обеми.

ВИДОВЕ РЕЗЕРВОАРИ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Резервоари за чисти води (включително за питейни)
– резервоари за подземен монтаж (от 500 литра до 50 000 литра);
– резервоари за надземен монтаж – самостоящи (3500 л, 5000 л, 7500 л. и 10000 литра).

2. Резервоари за септични отпадни води (от 500 литра до 50 000 литра)

– резервоари с една камера;
– резервоари с две камери;
– резервоари с три камери.

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИТЕ РЕЗЕРВОАРИ ПРЕД БЕТОННИТЕ

  •  по-ниска себестойност (отчитайки материали, време, работна ръка, проектиране, поддръжка)
  • ниски разходи за проектиране (направо се залагат готовите чертежи на резервоарите)
  • малко тегло – лесен транспорт, разтоварване и манипулиране – в повечето случаи не е необходима механизация
  • бърз монтаж (изкоп и пясъчно легло 20 см.) без да е необходимо укрепване на изкопа с бетон
  • дълъг живот – практически не гният и не стареят
  • липса на необходимост от поддръжка (при бетона на всеки няколко години се налага основен ремонт)
  • лесен ремонт (дори при смачкване или пробиване, лесно може да се изправи или завари с ръчен екструдер)

резервоар 22